In een open brief aan de federale regering vragen Belgische academici om dringend een publiek debat te voeren rond de corona-app.

In China, Israël, Rusland, Zuid-Korea, Singapore en Taiwan werd al een zeer specifieke vorm van technologie gebruikt in de strijd tegen het virus: de zogenaamde corona-app. Intussen is de idee ook overgewaaid naar onze contreien. In verschillende omringende landen werkt men volop aan de applicatie, en zelfs de Europese Commissie schreef er een aanbeveling voor.

Technologie is sociaal-politiek. Zo kan het gebruik ervan bestaande discriminatie bestendigen. Het risico bestaat bijvoorbeeld dat een werkgever zich door de app zal laten leiden om je al dan niet een job te geven, ook al staat dit los van relevante capaciteiten

In ons land hebben tal van bedrijven al voorstellen voor een app aan minister De Backer bezorgd. Ook viroloog Marc Van Ranst liet zich in De Afspraak ontvallen dat we in België niet ver verwijderd zijn van het uitrollen van zulke technologie.

Lees hier de zorgen, zoals beschreven in de open brief door Lode Lauwaert (filosoof, KU Leuven), Massimiliano Simons (filosoof, UGent) en Nathalie Smuha (juriste, KU Leuven). De brief is inmiddels door vele academici en experts mede-ondertekend.