De AI-cursus van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) is gisteren officieel gelanceerd

VDAB – voluit: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding- is de tewerkstellingsdienst van Vlaanderen.

Je kan voor deze module een getuigschrift behalen. Dit getuigschrift is beschikbaar als je een score van 70% of hoger haalt op de quiz in de module.

De cursus start met een kennismaking, geeft een overzicht van de bouwstenen van AI en toont hoe je kan omgaan met AI. We eindigen met een quiz.Veel succes!